August 2016

News
Raziskovalci IJS razvili sistem, ki dogajanje po svetu poda na vsem razumljiv način

Slovenski raziskovalci so razvili sistem za spremljanje globalnih medijev v realnem času Event Registry. Sistem, ki so ga izdelali na IJS, spremlja novice iz preko 110.000 virov s celega sveta. Posebnost sistema je njegova čezjezičnost, kar pomeni, da je informacijam mogoče slediti preko različnih jezikov. Sistem omogoča iskanje, pregledovanje in analizo globalne družbene dinamike.

Read more