Artificial Intelligence Laboratory,
Jožef Stefan Institute
Jamova 39
SI- 1000 Ljubljana
Slovenia
 
 
Tel.: + 386 1 477 3528
Fax.: + 386 1 477 3851
e-mail: mateja.skraba(at)ijs.si
web: ailab.ijs.si
 
 
 

Head of laboratory: prof. dr. Dunja Mladenić Secretary: Mateja Skraba