V sklopu Odseka za tehnologije znanja, pred ustanovitvijo samostojnega laboratorija v 2011, je skupina organizirala nekaj dogodkov.

Dogodki organizirani pred 2011

Dogodki v 2019

1 H2020 COG-LO: External Stakeholders meeting, Ljubljana, 29 January – 1 February 2019
2 H2020 SILKNOW project meeting, Bled, 26 – 27 February 2019
3 H2020 EW-Shopp project meeting, Bled, 6 – 8 March 2019
4 X5GON workshop on sustainability of OER, Osnabrück, Germany, 12 March 2019
5 H2020 EW-Shopp project meeting, Bohinj, 19 – 20 March 2019
6 H2020 PerceptiveSentinel project meeting, Ljubljana, 25 April 2019
7 X5GON Co-design workshop at MIZS, Ljubljana, Slovenia, 28 June 2019
8 IJCAI-19 workshop on AI and the United Nations SDGs, Invited research talk: X5GON – a project on Artificial Intelligence and Open Educational Resources, 11 August 2019
9 Workshop ”The second Artificial Intelligence workshop”, Zreče, 16 – 18 September 2019
10 Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine, Ljubljana, 27 September 2019
11 22. International multiconference INFORMATION SOCIETY – IS 2019,  Conference on Data Mining and Data Warehouses – IS 2019, SiKDD 2019, Ljubljana,7 October 2019
12 H2020 EW-Shopp project meeting, Ljubljana, 22 – 23 October 2019
13 Letni slovnični dogodek Kvantitativne in kvalitativne korpusne analize z novimi orodji iz projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), Ljubljana, 19 October 2019
14 H2020 EnvironLENS project meeting, Ljubljana,27 – 28 November 2019
15 H2020 COG-LO: Pilot implantation meeting Ljubljana, Ljubljana, 28 November 2019

Dogodki v 2018

Dogodki v 2017

Dogodki v 2016

Dogodki v 2015

Dogodki v 2014

Dogodki v 2013

Dogodki v 2012

Dogodki v 2011