Raziskovalci IJS razvili sistem, ki dogajanje po svetu poda na vsem razumljiv način

Slovenski raziskovalci so razvili sistem za spremljanje globalnih medijev v realnem času Event Registry. Sistem, ki so ga izdelali na IJS, spremlja novice iz preko 110.000 virov s celega sveta. Posebnost sistema je njegova čezjezičnost, kar pomeni, da je informacijam mogoče slediti preko različnih jezikov. Sistem omogoča iskanje, pregledovanje in analizo globalne družbene dinamike.

AI for Global Media Monitoring (in Slovene), Event Prediction and Finance demo