Laboratorij je aktivno vpleten v Evropski raziskovalni prostor že od leta 2000, od koder je pridobil financiranje  v Okvirnih programih FP5, FP6, FP7 in trenutno Obzorje 2020.

Evropski raziskovalni prostor (ERA) je sistem znanstveno raziskovalnih programov, ki vključujejo znanstvene vire Evropske unije (EU). Spodbuja večnacionalno sodelovanje na različnih raziskovalnih področjih. Njegov namen je povečati konkurenčnost evropskih raziskovalnih institucij z združevanjem in spodbujanjem bolj vključujočega načina dela. “Okvirni programi” (FPs) so bila glavna finančna orodja, s katerimi Evropska unija podpira raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki pokrivajo skoraj vse znanstvene discipline.

Laboratorij aktivno sodeluje tudi v nacionalnih in mednarodnih znanstvenih, uporabnih in industrijskih projektih.

Pregled trenutnih projektov

Pregled preteklih projektov

Drugo