promo 2014

Laboratorij za umetno inteligenco

Institut ‘Jožef Stefan’

Ljubljana, Slovenija

Področje dela Laboratorija za umetno inteligenco so informacijske tehnologije s poudarkom na tehnologijah umetne inteligence. Najpomembnejša področja raziskav in razvoja so: (a) analiza podatkov s poudarkom na tekstovnih, spletnih, večpredstavnih in dinamičnih podatkih, (b) tehnike za analizo velikih količin podatkov v realnem času, (c) vizualizacija kompleksnih podatkov, (d) semantične tehnologije, (e) jezikovne tehnologije.

V sodelovanju z Odsekom za komunikacijske sisteme (E6) in Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3) smo ustanovili neformalni medodsečni laboratorij za brezžična senzorska omrežja. Cilj je razvoj platforme, ki bo povezovala (a) zajem senzorskih podatkov, (b) komunikacijo senzorskih naprav, (c) statistično analizo podatkov v realnem času, (c) semantično podporo procesu, in  omogočala širok krog aplikacij na različnih področjih (energetika, ekologija, promet, varnost, logistika).

Laboratorij za umetno inteligenco posveča posebno pozornost promociji znanosti, posebej med mladimi, kjer v sodelovanju s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3) razvijamo izobraževalni portal VideoLectures.NET in vrsto let organiziramo tekmovanja ACM iz znanja računalništva.

Laboratorij tesno sodeluje s Stanford University, University College London, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana ter podjetji Quintelligence, Cycorp Europe, LifeNetLive, Modro Oko in Envigence. Člani laboratorija so delno zaposleni na prej naštetih institucijah.