Hackathon and Workshop, ‘Improve your olfactory language’

EU projekt ODEUROPA – Vonjalne in senzorične izkušnje v praksi in raziskavah kulturne dediščine

Vonj kot pomembna komponenta razvoja človeštva je še precej neraziskano področje. Vemo da čutenje vonja vpliva na naša čustva, prikliče spomine in se sidra v naši podzavesti. Občasno zasledimo uporabo vonjav pri sodobnih umetniških predstavitvah, pogrešamo pa znanstvene standarde, orodja in podatke za učinkovito identifikacijo, obdelavo in uporabo vpliva vonjav in širše vloge vonja pri razvoju človeštva.

Na delavnici bomo v dopoldanskem delu naprej predstavili projekt, pomembnost vonja v muzejih in knjižnicah ter nabor orodij za olafaktorno dediščino. V nadaljevanju bomo v manjših skupinah preskusili orodja na konkretnih nalogah in ovrednotili učinkovitost le teh.

Predavatelji bodo raziskovalke in raziskovalci Odeuropa projekta iz Slovenije in tujine, ki prihajajo iz Instituta Jožef Stefan, Kraljevske Nizozemske Akademije Znanosti, Fundacije Bruna Kesslerja, EURECOM, Univerze Anglia Ruskin, Univerze Erlangen–Nuremberg, Univerzitetnega kolidža v Londonu in NUK.

Predvideni program dogodka
7.11.2022 Delavnica in predstavitev za splošno javnost
9:30 – 13:00 Predstavitev pomembnosti vonja v muzejih in knjižnicah, prezentacija razvitih orodji za analizo omembe vonja v besedilih
7.11.2022 & 8.11.2022 Praktično delo za knjižničarje, zgodovinarje in raziskovalce
7.11.2022 14:00 – 17:00 Izkušnja uporabe in testiranja Odeuropa prototipnih orodji za: 1) analizo pojavitve vonjav v besedilih, 2) semantično označevanje besedil in 3) sledenje vonju v literaturi
8.11.2022 9:30 – 17:00 Delo v skupinah na izbranih temah in vrednotenje učinkovitosti orodji; Vodeni ogled – sledimo vonju

Evropski projekt ODEUROPA <odeuropa.eu> naslavlja čutilo vonja in zgodovinski pomen vonjav s ciljem promocije in povezovanja evropske kulturne dediščine. Razvijamo nove znanstvene pristope in nadgrajujemo obstoječe metode umetne inteligence za potrebe analize zgodovinskih besedil in umetniških zbirk. Lahko temu tudi rečemo “računalniški nos”, saj naj bi razvite metode omogočale prepoznavanje najbolj verjetnih vonjav scen uprizorjenih na umetniških slikah in opisanih v zgodovinskih besedilih.

Slovenski raziskovalci sodelujemo predvsem pri analizi večjezičnih besedil in konteksta, pri razvoju javno dostopne enciklopedije, razvoju celovitega orodja – Olfactory Heritage Toolbox, organizaciji delavnic in oblikovanju priporočil za razvoj politik kulturne dediščine. Poleg Odseka za umetno inteligenco Instituta Jožef Stefan, pri projektu ODEUROPA sodelujejo tudi: Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco ustanovljen pod okriljem UNESCO, Narodna in univerzitetna knjižnica, ter Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Ključni pomen projekta vidimo v prispevku k prepoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine Evrope na področju vonja.

Prijava:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewM1s1NGtDfp3NfDDlfJXosmJjhw18xf1xtYFkZ-O6vgjGWw/viewform?usp=sf_link

Brezplačna delavnica! Prijava je odprta do 15.10.2022
Email: