November 2020

News
Dunja Mladenic je sodelovala na panelu The Mis-portrayal of AI in the Media: What to do about it? (v angleščini)

Ni na voljo!

Read more
News
Intervju z Markom Grobelnikom – ICEGOV 2020 (v angleščini)

Marko Grobelnik gave an ICEGOV 2020 interview on Artificial Intelligence and digital twins, right after his keynote speech in ICEGOV 2020,  

Read more
News
Objava članka v IEEE zborniku

Meaningful Big Data Integration for a Global COVID-19 Strategy Avtorji: Joao Pita Costa, Marko Grobelnik, Flavio Fuart, Luka Stopar

Read more