Bilateral and National Projects

Marko Grobelnik is also involved in bilateral and national projects:

Joint projects with Microsoft Research, Cambridge, UK

(https://ailab.ijs.si/projects/joint-projects-with-microsoft-research-cambridge-uk/)

 • Application of Advanced Natural Language Processing to Text Mining and Summarization (2002-2003)
 • Text Analysis using Natural Language Processing (2000-2001)

Bilateral projects with national support

 • Bilateral project with Romania Understanding Human Behavior for Video Surveillance Applications (Razumevanje človeškega obnašanja za aplikacijo video nadzora ) (2010-2011)
 • Bilateral project with Serbia Povezovanje slik in besedila: razširitev analize slik z uporabo strojnega učenja in semantičnih tehnologij (2010-2011)
 • Analysis of Dynamic Networks with Graph and Text Mining Methods, join project with Carnegie Mellon University (2006 – 2007)
 • Web Page Classification for Croatian and Slovenian Web, join project with University of Zagreb, Croatia (2005 – 2006)
 • Using Artificial Intelligence in Text and Web Mining, joint project with University of Novi Sad, Serbia (2005 – 2006)

National projects

 • Project: System for measuring and supervising quality of user’s experience in multimedia communication environments (Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve  in kvalitete uporabniške izkušnje v večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih) (2011-2014)
 • Project: Slovenian researchers co-authorship networks: theoretical analysis and development of users visualization interface (Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo) 2011-2014)
 • Project :Information-Communication technologies and transformation of survey research in Social Science (Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju) (2011-2014)
 • KC OPCOMM: Open Communication Platform for Service Integration (Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev) (2011-2013)
 • KC CLASS: Cloud Assisted Services (Storitve podprte z računalništvom v oblaku) (2011-2013)
 • Targeted  Research Project: Slovene Research Atlas (Atlas slovenske znanosti) ( 2010 – 2013)
 • Project: Network of research values development in youth SM-RIS (Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednost mladih) (2009 – 2012)
 • European Social Fund project “Communication in Slovene”(Sporazumevanje v slovenskem jeziku) (2008-2013)
 • Targeted Research Project: Statistical semantic web systems (Sistemi za statistični semantični splet) (2006 – 2008)
 • Targeted Research Project: Metaservices – Semantic reasoning Grid services (MetaStoritev – Semantično sklapljanje Grid storitev ) (2006 – 2008)
 • VIZIPIN – Secure infrastructure for implementing command and control (Varna infrastruktura za izvajanje poveljevanja in nadzora)(2007-2009)
 • Targeted Research Project: SKU – Crisis management simulator (Simulator kriznega upravljanja) (2007 – 2009)
 • Targeted Research Project: Development of Knowledge Management System for SV (Razvoj sistema upravljanja z znanji v SV)(2006 – 2009)
 • Construction of archive for Slovenian Web publications, joint project with National and University Libraryof Slovenia (2002-2004)
 • Design and analysis of Slovenian digitalized electronic publications of national importance, joint project with National and University Libraryof Slovenia (2002-2004)
 • Language resources for the Slovene language, joint project with University of Ljubljana (Faculty of Arts, Faculty of Social Studies), publishing company DZS d.d. and a software development company Amebis d.o.o. (2002-2005)

Other

Current European projects
Past European Projects
Deployed Software Systems