• Project: System for measuring and supervising quality of user’s experience in multimedia communication environments (Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve  in kvalitete uporabniške izkušnje v večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih) (2011-2014)
 • Project: Slovenian researchers co-authorship networks: theoretical analysis and development of users visualization interface (Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo) 2011-2014)
 • Project :Information-Communication technologies and transformation of survey research in Social Science (Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju) (2011-2014)
 • KC OPCOMM: Open Communication Platform for Service Integration (Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev) (2011-2013)
 • KC CLASS: Cloud Assisted Services (Storitve podprte z računalništvom v oblaku) (2011-2013)
 • Targeted  Research Project: Slovene Research Atlas (Atlas slovenske znanosti) ( 2010 – 2013)
 • Project: Network of research values development in youth SM-RIS (Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednost mladih) (2009 – 2012)
 • European Social Fund project “Communication in Slovene” (Sporazumevanje v slovenskem jeziku) (2008-2013)
 • Targeted Research Project: Statistical semantic web systems (Sistemi za statistični semantični splet) (2006 – 2008)
 • Targeted Research Project: Metaservices – Semantic reasoning Grid services (MetaStoritev – Semantično sklapljanje Grid storitev ) (2006 – 2008)
 • VIZIPIN – Secure infrastructure for implementing command and control (Varna infrastruktura za izvajanje poveljevanja in nadzora)(2007-2009)
 • Targeted Research Project: SKU – Crisis management simulator (Simulator kriznega upravljanja) (2007 – 2009)
 • Targeted Research Project: Development of Knowledge Management System for SV (Razvoj sistema upravljanja z znanji v SV)(2006 – 2009)
 • Construction of archive for Slovenian Web publications, joint project with National and University Library of Slovenia (2002-2004)
 • Design and analysis of Slovenian digitalized electronic publications of national importance, joint project with National and University Library of Slovenia (2002-2004)
 • Language resources for the Slovene language, joint project with University of Ljubljana (Faculty of Arts, Faculty of Social Studies), publishing company DZS d.d. and a software development company Amebis d.o.o. (2002-2005)