• Bilateral project with Romania Understanding Human Behavior for Video Surveillance Applications (Razumevanje človeškega obnašanja za aplikacijo video nadzora ) (2010-2011)
  • Bilateral project with Serbia Povezovanje slik in besedila: razširitev analize slik z uporabo strojnega učenja in semantičnih tehnologij (2010-2011)
  • Analysis of Dynamic Networks with Graph and Text Mining Methods, join project with Carnegie Mellon University (2006 – 2007)
  • Web Page Classification for Croatian and Slovenian Web, join project with University of Zagreb, Croatia (2005 – 2006)
  • Using Artificial Intelligence in Text and Web Mining, joint project with University of Novi Sad, Serbia (2005 – 2006)